• Stopaři
 • Tábory
 • Brigády
 • Akce
 • Výpravy
 • Expedice
 • Sponzoři
 • ... o B R I G Á D Á CH ...


  ... 2021 ...

  7.-8. 5. 2021 - znovuzprovoznění cesty k tábořišti

  21.-23. 5. 2021 - I. jarní brigáda 2021 - úklid suchých stromů po zimě

  24.-26. 9. 2021 - umenšení táborového poldru

  22.-24. 10. 2021 - Meliorace příjezdové cesty a parkoviště

  ... 2020 ...

  22.-24. 5. 2020 - zahájení sezóny, 30-tiny V+V a jehně

  22.-23. 7. 2020 - Bourání stanů

  ... 2019 ...

  15.-17. 3. 2019 - zahájení sezóny a stavba dřevníku

  29.-31. 3. 2019 - výměna elektrorozvaděče, Dřevník II.

  12.-14. 4. 2019 - ohniště pod kolotoč I. a Dřevník III.

  10.-12. 5. 2019 - Ivoš "50", Ohniště pod kolotoč II.

  7.-9. 6. 2019 - ohniště pod kolotoč III., přístřešek nad kolotoč

  11.-13. 10. 2019 - brigáda - KŮROVČÁCI

  ... 2018 ...

  16.-17. 3. 2018 - zahájení sezóny 2018

  13.-15. 4. 2018 - kácení u kruhu

  11.-13. 5. 2018 - stavba bazénu, ohřev vody

  1.-3. 6. 2018 - sekání trávy na tábořišti

  ... 2017 ...

  17.-19. 3. 2017 - voda, dřevo, internet, mycí stůl, příprava na úpravu příjezdové cesty

  18.-21. 4. 2017 - úprava příjezdové cesty k tábořišti

  29. 9. - 1. 10. 2017 - vypouštění bazénu

  ... 2016 ...

  únor 2016 Kotrmelec na ozdravné kůře u klempíře

  18.-20. 3. 2016 přemístění WC, nová odpadovka, písek pod bazén

  duben 2016 generálka převodovky traktůrku

  15.-17. 4. 2016 úpravy v kuchyni, smrčky, odpadovka, úklid dřeva

  30. 4. 2016 nové čerpadlo do studny, opravování traktůrku, sekání tábořiště

  27.-29. 5. 2016 stavba nového bazénu, odpad od pařáku, sekání louky

  16.-18. 9. 2016 úklid bazénu, oprava střechy, večerní posezení

  27.-30. 10. 2016 dřevo na topení, kácení suchých stromů a zazimování tábořiště

  říjen a listopad 2016 oprava sekačky traktůrku

  ... 2015 ...

  6.-12. 2. 2015 průzkumný vrt na tábořišti

  19.-22. 3. 2015 přístřešek za garáží a nový BENDR

  17.-19. 4. 2015 BENDR a oprava střechy na jídelně

  28.-30. 5. 2015 zaizolování BENDRa, příjezdová cesta a terénní úpravy na tábořišti

  1.7.-18. 7. 2015 Tábor 2015 - výstavba

  2.-4. 10. 2015 štípání dřeva a stavba přístřešku na dřevo

  30. 10.-1. 11. 2015 vysekání sadu

  27. 11. 2015 setkání na tábořišti

  ... 2014 ...

  30.4.-5.5. 2014 stavba třetího patra věže I.

  29.5.-1.6. 2014 stavba třetího patra věže II.

  28.6.-12.7. 2014 Tábor 2014 - výstavba

  26.-28.9. 2014 úklid tábořiště, dřevo

  16.-19.10. 2014 stříšky na věži, dřevo

  14.-16.11. 2014 rozebírání palet a úklid před zimou

  ... 2013 ...

  5.-7.4. 2013 šťastná jarní brigáda

  10.5. 2013 posekání tábořiště Pepanem

  24.-26.5. 2013 jarní úklid na tábořišti

  15.-17.11. 2013 dokončení okraje střechy

  ... 2012 ...

  30.-31.1. 2012 setkání na tábořišti

  5.4. 2012 nabídka zahradního traktůrku

  27.-29.4. 2012 úklid tábořiště a dostavba"kovárny"

  26.-28.10. 2012 štípání dřeva na tábořišti

  ... 2011 ...

  25.-27.3. 2011 úprava okolí tábořiště

  22.-24.4. 2011 úklid tábořiště,základy věže

  20.-22.5. 2011 stavba kostry věže

  29.9. 2011 stavba hodin pro noční hlídky

  28.-30.10. 2011 úklid tábořiště a stavba"kovárny"

  ... 2010 ...

  1.-17.7. 2010 Tábor 2010 - výstavba

  ... 2009 ...

  14.-18.10. 2009 úprava okolí tábořiště

  ... 2008 ...

  22.-25.5. 2008 stavba verandy II.

  20.-22.6. 2008 Trávy 2008 - dostavba umývárny

  25.-26.10. 2008 úprava okolí tábořiště

  ... 2007 ...

  27.-29.4. 2007 jarní setkání na tábořišti

  30.6.-14.7. 2006 Tábor 2007 - táborové stavby

  6.-8.10. 2007 stavba verandy

  ... 2006 ...

  14.4.-16.4. 2006 jarní úklid na tábořišti

  5.-8.5. 2006 dřevo, sekání trávy a zprovoznění internetu

  1.-15. 7. 2006 Tábor 2006 - táborové stavby

  7.10.-8.10. 2006 podzimní sekání trávy na tábořišti

  18.11. 2006 brigáda na MYDLOVARU

  ... 2005 ...

  15.-17.4. 2005 jarní úklid na tábořišti

  13.-15.5. 2005 sečení tábořiště

  10.-12.6. 2005 Trávy 2005 - dřevo z lesa, schody, Les Království

  1.-16.7. 2005 Tábor 2005 budovatelské úsilí v době tábora - sklad

  25.-27.11. 2005 Skoro zimní rozloučení se s tábořištěm

  ... 2004 ...

  7.-12.4. 2004 akce "KABEL 2004"

  28.-30.5. 2004 stavba skladu a zprovoznění vodovodu od potoka

  18.-20.6. 2004 Trávy 2004 - stavba umývárny

  26.6.-17.7. 2004 Tábor 2004 - dostavba umývárny a kuchyně

  1.-2.9. 2004 natírání klubovny

  5.-7.11. 2004 stromy

  ... 2003 ...

  30.3. 2003 úprava okolí příjezdové cesty k tábořišti

  4.-6.4. 2003 úprava sadu nad příjezdovou cestou k tábořišti

  30.4.-4.5. 2003 stavba kuchyně

  5.5. 2003 NOVÉ STANY S PODSADOU

  28.6.-12.7. 2003 Tábor 2003 - dokončení kuchyně a jídelny

  ... 2002 ...

  3.-5.5. 2002 stavba jídelny

  7.-9.6. 2002 stavba jídelny

  21.-23.6. 2002 Trávy 2002 - stavba jídelny

  29.6.-13.7. 2002 Tábor 2002 - stavba jídelny