• Stopaři
 • Tábory
 • Výpravy
 • Brigády
 • Expedice
 • Akce
 • Sponzoři
 • Akce "KABEL 2004"

  ... stavba elektrické přípojky pro naše tábořiště ...

  7.4.-12.4. 2004


  TROCHA HISTORIE

  V prvopočátcích našeho táboření jsme používali petrolejky. Museli jsme čistit cilindry, dolévat petrolej, shánět knoty a dohadovat se, kdo z nás bude večer smrdět od petráku.

  Tak jsme modernizovali.

  Zkusili jsme kempové plynové lampy s punčoškou. Ale ouha, první rozběsněná můra z lesa si to namířila přímo skrz punčošku a my museli dávat novou.

  Tak jsme opět modernizovali.

  Posháněli jsme staré akumulátory a rozsvítili první žárovku. Žádný smrad od petroleje, můry si rozrážely palice o sklo a my konečně mohli posedět pod střechou jídelny bez ohledu na okolo běsnící přírodu. Ale co se nestalo. Staré akumulátory se staly ještě staršími, skleroticky zapomínaly co jsou elektrony, které mají nashromáždit a nakonec přestaly svítit úplně.

  Tak jsme opět modernizovali - tentokrát až na vrchol vědeckotechnické revoluce.

  Rozhodli jsme se, že naše stálé tábořiště obohatíme o výdobytek 20. století - elektrický proud - střííídavýýýý. Po důkladné přípravě jsme určili termín akce "KABEL 2004", a za vydatné pomoci sponzorů posháněli potřebný materiál a vlastním potem a snad i krví vybudovali dílko, na které můžeme být právem hrdí.

  ... přijeli jsme s technikou a ubytovali se ...

  ... dobře jsme si zakrojili ...

  ... pro brigádníky postavili skromné přístřeší ...

  ... a zahájili vlastní akci ...


  ... ruční kopání přípojky za boudou ...

  ... kopali jsme ze všech sil ...
  ... a večer toho měli dost ...

  ... druhý den jsme se opět rvali s přírodou ...  ... až konečně nastal zlom ...

  ... a my mohli zasypávat výkop ...

  ... a konečně připojit kabel do rozvaděče v boudě - proud může přicházet ...

  ... DÍLO HOTOVO ...

  ... a opět zasloužený odpočinek ...


  ... a hle zrodil se další nápad - VODOVOD je také třeba ...

  ... výkop zahajujeme od boudy ...

  ... rozdvojení k potoku a do stráně ...

  ... přes louku pomocí techniky ...

  ... stráň k potoku se musí ručně ...

  r>

  ... trubka i kabel jsou v zemi, je čas na zahrnutí ...

  ... úklid okolí ...

  ... vše se povedlo ...
  ... romantici na kládách se zapadajícím sluncem v zádech ...

  ... nastal poslední večer ...

  ... a ráno jsme mohli jet domů ...

  PODOBNÝM AKCÍM 3x HURÁÁÁ
  Nahoru