• Stopaři
 • Tábory
 • Výpravy
 • Brigády
 • Expedice
 • Akce
 • Sponzoři
 • Stavba jídelny

  ... krušné začátky, o to sladší vize ...

  7.-9.6. 2002


  ... po letech táboření v deštích a zimách ...
  ... po dlouhých debatách co s věcmi, které vozíme stále sem a tam ...
  ... jsme se shodli na radikálních změnách ...
  ... Zahájili jsme výstavbu NOVÉ jídelny, kuchyně, umývárny ...
  ... příprava byla zahájena v Pá večer na naší chatě v Záborově ...
  ... co není vidět, je transport kládiček od hřitova na tábořiště, skončili jsme ve 23:00 ...

  ... ranní setkání na tábořišti, kládičky a bourání původní spadlé jídelny ...

  ... kládičky je nutné nejprve opořízovat - tedy zbavit kůry (jinak by nám boudu sežrali broučci) ...

  ... i o bříška je potřeba se starat, v těchto těžkých dobách se jídlo vozilo z chaty ...

  ... a zde je zárodek prvního okna, které vlastně nikdy oknem nebylo ...

  ... a již se všude ježí a vztyčuji kládičky a velikost boudy získává reálné rozměry ...


   

  ... a skončil den první ...

  ... den druhý je zasvěcen základům střechy, je usazen hřebenový trám ...

  >... a nedělní podvečer už stojí kostra nové jídelny a vedle se krčí původní kuchyně ...

  ... nyní připomíná domeček pro panenky, přesto se v ní dřív vařilo pro 30 dětí ...

  ... tak zase příště ...
  Nahoru